ข้อตกลง

[การใช้งาน]

หาแฟน

หาเพื่อนดื่ม

หาเพื่อนดูหนัง

หาเพื่อนฟังเพลง

หาเพื่อนกินข้าว

หาเพื่อนเทียว

หาเพื่อนช้อปปิ้ง

หาเพื่อนรู้ใจ

การกรอกข้อมูลส่วนตัวควรกรอกให้ครบถ้วนนะครับ

หาคนรัก

หาคู่คิดเป็นเพื่อนใจ

มีระบบนัดเจอ หรือ นัดหมาย

ระบบเช็กค่าความนิยม

ระบบพูดคุยออนไลท์